Czy można nauczyć się języka angielskiego w 30 dni?

Dla wielu osób życie bez opanowania języka angielskiego na poziomie komunikatywnym wydaje się całkowicie niemożliwe. Sporo Polaków zaznacza, że wiedzę o świecie czy też o swoich zainteresowaniach czerpie właśnie z książek, artykułów czy też innych materiałów nagrywanych w języku angielskim. Po prostu nie wszystko jest tłumaczone na język polski. Stąd też sporo osób postanawia w końcu, że opanują oni język angielski w jak najkrótszym czasie. Jednak czy przysłowiowe opanowanie języka obcego w 30 dni jest możliwe w praktyce?

Czego może nauczyć Cię matura próbna?

Nauka angielskiego w praktyce

Każda osoba, która dopiero co zaczyna naukę angielskiego stawia sobie bardzo ambitne cele. Niejednokrotnie są one po prostu bardzo przesadzone. Wydaje się, że tak ambitny cel jakim jest szybki angielski w 30 dni jest również nie do końca realny do zrealizowania. Przede wszystkim dlatego, że intensywna nauka nie jest dobra dla każdego. Po prostu nie każdy ma predyspozycje do tak szybkiego przyswajania wiedzy i tylu informacji. Dla większości osób po prostu normalne korepetycje online 3 razy w tygodniu będą optymalnym rozwiązaniem. Stąd też nauka angielskiego do momentu opanowania zdolności językowych w stopniu komunikatywnym z reguły zajmuje co najmniej kilka miesięcy.

Jakie są najlepsze sposoby na szybką naukę angielskiego?

Oczywiście jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany i chciałby nauczyć się rozmawiać, czytać i pisać po angielsku w 30 dni, to można spróbować kilku technik, które mogą znacząco pomóc w realizacji tego celu. Przede wszystkim należy wdrożyć przez te 30 dni jedną ważną zasadę. Mianowicie osoba ucząca się powinna najlepiej przebywać w kraju anglojęzycznym. Dlaczego?
Otóż tylko całkowite zanurzenie w języku obcym może przynieść szybkie efekty w krótkim czasie. Taka osoba musi wręcz zostać otoczona przez język angielski z każdej strony. Oglądanie telewizji, rozmowy ze znajomymi, czytanie książek, a nawet przechadzka po mieście – to wszystko powinno być podporządkowane pod język angielski. Oczywiście w ciągu dnia warto również odbywać korepetycje angielskiego, gdzie nauczyciel nakreśli nam drogę nauki.

Dla wielu osób nauka angielskiego w taki sposób, aby były widoczne szybkie efekty jest bardzo ważna. Jednak aby było to możliwe, należy bezwzględnie się temu poświęcić. Jak widać na powyższym przykładzie szybki angielski w 30 dni jest możliwy, jednak po pierwsze trzeba mieć do tego predyspozycje, a po drugie należy zaangażować się w naukę w stu procentach. Warto jednak pamiętać, że język angielski jest naprawdę coraz przydatniejszy. Stąd też każda osoba powinna uczyć się angielskiego w sposób, który nie zrazi danej osoby do kontynuowania nauki. Prędzej czy później każda osoba opanuje w końcu angielski na oczekiwanym przez siebie poziomie.